Υπηρεσίες Διασύνδεσης

Η Cablenet παρέχει την δυνατότητα σε παροχείς να διασυνδέονται με το σταθερό και κινητό της δίκτυο με σκοπό την παροχή υπηρεσιών τερματισμού κίνησης φωνής και σύντομων μηνυμάτων.

Υπόδειγμα Συμφωνίας