Πολιτική επιστροφής και ακύρωσης παρουσιάζεται στους ‘Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών’ της Cablenet στα σημεία 7 και 13, στις ενότητες ‘Χρεώσεις και Πληρωμές’ και ‘Τερματισμός- Αναστολή/Προσωρινή Αποσύνδεση Υπηρεσιών’.

Μπορείτε να διαβάσετε τους «Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Παροχής Υπηρεσιών», ακολουθώντας το σύνδεσμο.