Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο domain έχει προσωρινά ανασταλεί
Ανατρέξτε στον κανονισμό (ΕΕ) 2022/350 του Συμβουλίου σχετικά με περιοριστικά μέτρα ενόψει των ενεργειών της Ρωσίας που αποσταθεροποιούν την κατάσταση στην Ουκρανία

Access to the specific domain has been temporarily suspended
Please refer to Council Regulation (EU) 2022/350 concerning restrictive measures in view of Russia’s actions destabilizing the situation in Ukraine