Τώρα μπορείτε άμεσα και εύκολα να προσθέσετε Όγκο ∆εδομένων, αφού εξαντληθεί ο επιλεγμένος όγκος δεδομένων του πλάνου Κινητής που έχετε, αποστέλλοντας γραπτό μήνυμα (SMS) στο 8844 με τον αντίστοιχο κωδικό (βλ. παρακάτω).

Προσθήκη Όγκου Δεδομένων Τιμή Κωδικός για SMS Αποστολή SMS στο
250MB €6 BOOST250 8844
500MB €9 BOOST500 8844
1GB €12 BOOST1000 8844
 
  • Η Προσθήκη Όγκου ∆εδομένων ισχύει για 30 ημέρες, από την ημέρα αγοράς του.
  • ∆εν υπάρχει περιορισμός για το πόσες φορές μπορεί να γίνει Προσθήκη Όγκου ∆εδομένων (ακόμη και μέσα στον ίδιο μήνα).
  • Πρώτα θα χρησιμοποιείται η Προσθήκη Όγκου ∆εδομένων και στη συνέχεια ο επιλεγμένος όγκος δεδομένων του πλάνου Κινητής. Ως εκ τούτου, αν τον επόμενο μήνα υπάρχει υπόλοιπο από την Προσθήκη Όγκου Δεδομένων, αυτό θα χρησιμοποιείται πρώτα και στη συνέχεια θα χρησιμοποιείται ο επιλεγμένος όγκος δεδομένων του πλάνου Κινητής.
  • Η χρέωση της Προσθήκης Όγκου ∆εδομένων είναι εφάπαξ.
Μενού