Υπηρεσία Τηλεφωνία Ταχύτητα διαδικτύου Μπουκέτο Καναλιών Τιμή
Start TV Family TV Premium TV  Αποκ/ποιητής
(1ο σημείο)
cable/talk+view €15.90
Internet 10M (ex5M) 10M/1M €24.89
Internet 20M (ex12M) 20M/2M €29.90
cable/surf+view 10M (ex2M) 10M/1M €24.89
cable/surf+view 10M (ex3M) 10M/1M €24.89
cable/surf+view 20M (ex6M) 20M/2M €32.90
cable/surf+view 20M (ex10M) 20M/2M €32.90
cable/surf+view 20M 20M/2M €41.60
cable/surf+view 100M (ex30M) 100M/6M €49.90
cable/talk+surf+view 10M (ex2M) 10M/1M €27.89
cable/talk+surf+view 10M (ex3M) 10M/1M €27.89
cable/talk+surf+view 20M (ex6M) 20M/2M €35.90
cable/talk+surf+view 20M (ex10M) 20M/2M €35.90
cable/talk+surf+view 20M 20M/2M €44.64
cable/talk+surf+view 100M (ex30M) 100M/6M €52.90
2play Start 20M 20M/2M €32.90
2play Family 100M 100M/6M €56.89
3play Start 20M 20M/2M €35.90
3play Family 100M 100M/6M €59.90
adsl/talk+surf 10M 10M/768Kbps €29.90
cable/family+ 75M (ex50M) 2 75M/5M €55.90
Russian Premium Pack €5.99
Υπηρεσία
Τιμή
fiberpower® 200M Internet € 49.90
fiberpower® 300M Internet € 69.90
Connect Xtra 100M Bundle € 46.80
Just Variety TV € 15.00
Variety TV € 8.90
Variety Xtra TV € 16.90
Complete TV € 25.90
Upgrade Variety TV to Variety Xtra TV € 8.00
Upgrade Variety Xtra TV to Complete TV € 9.00
HomePack € 34.90
HomePack Plus με κανάλια FOX € 39.90
HomePack Plus με κανάλια Nova € 39.90
HomePack Star € 44.90
adsl/talk+surf 10M € 29.90