Έχοντας πελατοκεντρική φιλοσοφία, η Cablenet επιδιώκει τη μέγιστη ικανοποίηση των συνδρομητών της, προσφέροντας υψηλής ποιότητας τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στις ψηλότερες ταχύτητες και στις χαμηλότερες τιμές, τόσο σε ιδιώτες όσο και σε επιχειρήσεις. Αυτή η πελατοκεντρική φιλοσοφία λειτουργεί σαν επιστέγασμα της κουλτούρας του οργανισμού, όπου η ομαδικότητα, η τεχνογνωσία, το ταλέντο, ο αμοιβαίος σεβασμός, η εμπιστοσύνη και η σκληρή δουλειά συνυπάρχουν για την επίτευξη του οράματος της εταιρίας.

Μέσα στα ευρύτερα πλαίσια της ομαδικότητας, κάθε ομάδα στην εταιρία, ανεξαρτήτως τμήματος, έχει σημαντικό ρόλο στην επίτευξη των στρατηγικών εταιρικών στόχων. Οι άνθρωποι της εταιρίας συνιστούν το σημαντικότερο στοιχείο που προσδίδει αξία στις υπηρεσίες που προσφέρονται στους συνδρομητές και στην εικόνα της εταιρίας.

Ο ανθρωποκεντρικός χαρακτήρας της εταιρίας είναι διάχυτος σε όλα τα επίπεδα και τμήματα.  Οι άνθρωποι της Cablenet, μέσω της εταιρικής κουλτούρας, αλλά και μέσω αλλεπάλληλων εκπαιδεύσεων, έχουν κατανοήσει και εμπεδώσει την πελατοκεντρική αυτή φιλοσοφία της εταιρίας και λειτουργούν αφοσιωμένα για τη μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη.

Ο κύριος αυτός στόχος, η ικανοποίηση δηλαδή του συνδρομητή μέσω της βέλτιστης λειτουργίας της εταιρίας, βασίζεται στην οργανωτική δομή της εταιρίας, η οποία έχει γίνει βάση των αναγκών της γρήγορα αναπτυσσόμενης αγοράς τηλεπικοινωνιών με άριστα εκπαιδευμένους και ταλαντούχους επαγγελματίες.