Τροποποίηση Μεθόδων Πληρωμής

Ενημερώνουμε ότι από τη 11η Ιανουαρίου 2023 καταργείται η μέθοδος αυτόματης μηνιαίας πληρωμής λογαριασμού, μέσω πιστωτικής κάρτας. Οι συνδρομητές που έχουν επιλεγμένη τη συγκεκριμένη μέθοδο πληρωμής θα μπορούν εναλλακτικά να μεταβούν σε αυτόματη εντολή Άμεσης Χρέωσης (SEPA). 

Με την επιλογή Άμεσης Χρέωσης (SEPA), οι πληρωμές των μηνιαίων λογαριασμών θα γίνονται ανέπαφα, πρακτικά και αυτόματα καθ΄ όλη τη διάρκεια της επιλογής της συγκεκριμένης μεθόδου πληρωμής. Δεν θα είναι απαραίτητη η ανανέωση της εντολής κάθε φορά που θα παρέλθει η ημερομηνία λήξης της πιστωτικής κάρτας, όπως απαιτείται επί του παρόντος. 

Παρακαλούμε όλους τους συνδρομητές που επηρεάζονται όπως προβούν στην επιλογή εναλλακτικής μεθόδου πληρωμής το συντομότερο δυνατόν, για αποφυγή οποιασδήποτε τυχόν ταλαιπωρίας.  

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών μας στο 130.