Γονικός έλεγχος καναλιών τηλεόρασης ενηλίκων

Ο ψηφιακός αποκωδικοποιητής INTEK σε συνδυασμό με τη κάρτα ελεγχόμενης πρόσβασης προσφέρει τη δυνατότητα κλειδώματος των καναλιών τηλεόρασης ενηλίκων “Hustler TV”, “Hustler 3D/HD” ,“Blue Hustler” και “Daring!TV”. Η διαδικασία ενεργοποίησης του γονικού ελέγχου είναι η ακόλουθη: Βήμα 1: Μετάβαση στο μενού ρυθμίσεων της κάρτας πρόσβασης Έχετε ενωμένη τη τηλεόραση με τον αποκωδικοποιητή. Ο αποκωδικοποιητής και…
Read More