Λειτουργός Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης

Η Cablenet Communication Systems PLC ζητά να προσλάβει άτομα στην πιο κάτω θέση στην Λευκωσία:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

 Υπευθυνότητες:

 • Χειρισμός όλων των εισερχόμενων κλήσεων από υφιστάμενους και/ή μελλοντικούς πελάτες με ποιοτική τηλεφωνική εξυπηρέτηση
 • Παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας
 • Επίλυση όλων των ζητημάτων ή των αιτημάτων λεπτομερώς μέσω της σωστής πληροφόρησης ή της παραπομπής στο κατάλληλο προσωπικό
 • Ικανότητα εργασίας σε οποιαδήποτε βάρδια συμπεριλαμβανομένου του Σάββατου

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Απολυτήριο Λυκείου.
 • Δίπλωμα ή Πτυχίο Πανεπιστημίου, θα θεωρείται πλεονέκτημα.
 • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση υπολογιστών και καλός χειρισμός  Microsoft Office.
 • Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και διαπροσωπικές δεξιότητες
 • Προηγούμενη πείρα συναφή με τα καθήκοντα θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Όλες οι αιτήσεις θα παραμείνουν εμπιστευτικές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: careers@cablenetcy.net έχοντας σαν θέμα  ‘CC2017’.