Η Cablenet, διατηρώντας τη δέσμευση για ενεργή συμμετοχή της στα δρώμενα του τόπου, τα τελευταία χρόνια προωθεί ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, έχοντας πάντοτε τον άνθρωπο στο επίκεντρο των σκέψεων και δραστηριοτήτων της.

Στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς, η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες άνευ πληρωμής σε κοινωφελή ιδρύματα, στηρίζει τον αθλητισμό και τον πολιτισμό γενικότερα χορηγώντας αθλητές και αθλητικές διοργανώσεις. Επιδεικνύει ενδιαφέρον και για την Οδική Ασφάλεια με τη στήριξη σχετικών προγραμμάτων, καλλιεργώντας έτσι οδική συνείδηση στο κοινό.

Υιοθετώντας περιβαλλοντική συνείδηση, η Cablenet, μέσα από συνεργασία της με ιδιωτική εταιρεία Ασφαλούς Καταστροφής Εγγράφων, συμμετέχει ενεργά στην ανακύκλωση χαρτιού, ενώ παράλληλα συνεισφέρει στην μη αποψίλωση των δασών. Επιπρόσθετα, η εταιρεία μας ανακυκλώνει ηλεκτρονικές συσκευές που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους.

Στους τομείς της υγείας, κατά καιρούς πραγματοποιούνται διάφορες ενημερωτικές παρουσιάσεις προς το προσωπικό της για διάφορα θέματα, όπως ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας και τις μεθόδους πρόληψης του. Σε ευρύτερη κλίμακα, η Cablenet στηρίζει το Καραισκάκειο Ίδρυμα με συμμετοχή του προσωπικού της σε αιμοληψίες αίματος ενώ παράλληλα έχει θεσμοθετήσει τη διοργάνωση δύο εθελοντικών αιμοδοσιών το χρόνο.

Μενού