Αγορά εξοπλισμού τηλεόρασης Cablenet:

Ο Συνδρομητής μπορεί να παραλάβει τον αποκωδικοποιητή από οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών. Πληροφορίες για τα σημεία όπου βρίσκονται τα Κέντρα Εξυπηρέτησης μας στο σύνδεσμο: https://stage-cable.com/επικοινωνία/κέντρα-εξυπηρέτησης-πελατών-cablenet

Κατά την επίσκεψη για αγορά αποκωδικοποιητή εκδίδεται από Λειτουργό Εξυπηρέτησης και υπογράφεται από το Συνδρομητή καινούργια Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών Cablenet. Η χρέωση του αποκωδικοποιητή είναι εφάπαξ και χρεώνεται στον πρώτο λογαριασμό μετά από την υπογραφή της καινούργιας συμφωνίας, βάσει της χρέωσης που αναφέρεται στον Τιμοκατάλογο της Εταιρείας.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Αποκωδικοποιητή

ArionHDSTB(ARC-1010YR)

Ανάλυση: 1080i, 720p, 576p

Λόγος διαστάσεων: 4:3, 16:9

Τύπος ψηφιακού δέκτη: MPEG-2/ MPEG-4 Part10 AVC/H.264 HD HP@L4.0 (MPEG-2 ISO/IEC13818TS SPEC.)

Θύρες: 1x HDMI, 1x AV OUT, 2 x USB*, 1 x S/PDIF, 1 x Ethernet

Κατανάλωση ρεύματος: 10W

Κατανάλωση ρεύματος σε αναμονή: 0.5W

Διαστάσεις αποκωδικοποιητή (W x H x D): 170 X 35 X 110 mm

*Οι θύρες USBείναι ανενεργές

 

CI+ Card

Μέθοδος Αποκρυπτογράφησης: DVBCSA

Άμεση Τροφοδοσία 5Vμέσω του DVB-CI/ CIPlusHost

Κατανάλωση ρεύματος: < 600 mW

αποκωδικοποιητής και η κάρτα CI+ έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με της ευρωπαϊκές προδιαγραφές και φέρουν τη σήμανση CE.

Εγγύηση 24 μηνών σε αγορασμένο εξοπλισμό (αποκωδικοποιητή / κάρτα CI+)

  1. Η Εταιρεία εφαρμόζει την ισχύουσα Νομοθεσία για εγγύηση Εξοπλισμού του οποίου η κυριότητα έχει μεταφερθεί στο Συνδρομητή σύμφωνα με τον όρο 6.1 των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Παροχής Υπηρεσιών Cablenet.
  2. Η διάρκεια της εγγύησης που παρέχει η Εταιρεία είναι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία κατά την οποία ο Συνδρομητής υπογράφει την καινούργια Συμφωνία Παροχής Υπηρεσιών Cablenet, εξαιρουμένων των μπαταριών. Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν παρέλθει η περίοδος εγγύησης ή η βλάβη προέρχεται εξ’ υπαιτιότητας του Συνδρομητή.