ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ

Η Cablenet, βάσει των συμβάσεων με τους Συνδρομητές της, ενημερώνει ότι από 1η Φεβρουαρίου 2023:
1. Θα πραγματοποιηθεί αύξηση στις χρεώσεις τελών Σταθερής Τηλεφωνίας προς ορισμένους διεθνείς
προορισμούς μέχρι και 15%. Η ολοκληρωμένη λίστα με τις αναλυτικές χρεώσεις τελών Σταθερής Τηλεφωνίας προς διεθνείς προορισμούς, είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://stage-cable.com/χρεώσεις/
2. Το μηνιαίο κόστος για την εκτύπωση και αποστολή λογαριασμού μέσω ταχυδρομείου θα τροποποιηθεί από €1,50 σε €2,00. Υπενθυμίζουμε ότι η αποστολή λογαριασμού μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προσφέρεται δωρεάν. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Συνδρομητής επιθυμεί να τερματίσει την υπηρεσία αποστολής λογαριασμού του, λόγω της συγκεκριμένης αλλαγής, έχει το δικαίωμα να το πράξει χωρίς οποιοδήποτε κόστος, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2023.
3. Από 1η Φεβρουαρίου 2023 το μηνιαίο κόστος για την υπηρεσία διαδικτύου fiberpower® 100M θα τροποποιηθεί από €29,90 σε €30,90. Σημειώνουμε ότι σε περίπτωση που η υπηρεσία διαδικτύου
fiberpower® 100M προσφέρεται στο Συνδρομητή σε εκπτωτική τιμή ως μέρος προσφοράς με ή χωρίς συνδυασμό με άλλες υπηρεσίες, η τιμή θα προσαρμόζεται ανάλογα με το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης, με μέγιστη αύξηση έως €1. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Συνδρομητής επιθυμεί να τερματίσει την υπηρεσία διαδικτύου fiberpower® 100M, λόγω της συγκεκριμένης αλλαγής, έχει το δικαίωμα να το πράξει χωρίς οποιοδήποτε κόστος, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης στο 130