Ανακοίνωση

Η Cablenet, βάσει των συμβάσεων με τους Συνδρομητές της, ενημερώνει τους Συνδρομητές που απέκτησαν την υπηρεσία Ultra WiFi, Powered by Plume HomePass®, μεταξύ 25/11/2019 έως και 29/11/2019, ότι η μηνιαία τιμή της εν λόγω υπηρεσίας διαμορφώνεται στα €1,99.

Η παραπάνω μείωση θα φανεί στους λογαριασμούς των συγκεκριμένων Συνδρομητών, από το μήνα Δεκέμβριο 2020 και μετά.

Σημειώνεται ότι η τιμή για κάθε επιπλέον SuperPod™ παραμένει ως έχει (€3,00/μήνα).

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εκ των συγκεκριμένων Συνδρομητών επιθυμεί να τερματίσει την υπηρεσία του, λόγω της παραπάνω αλλαγής, έχει το δικαίωμα να το πράξει χωρίς οποιοδήποτε κόστος τερματισμού, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλούμε όπως καλέσετε στο Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 130 ή επισκεφθείτε ένα από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πελατών μας.