ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Συνδρομητές,

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σε κάποιες περιοχές της Λάρνακας, οφείλεται σε αποκοπή οπτικού καλωδίου από διερχόμενο φορτηγό.

Λόγω της δύσκολης αποκατάστασης της βλάβης, η πλήρης επαναφορά υπηρεσιών σε όλους τους Συνδρομητές στις περιοχές που επηρεάζονται, υπολογίζεται στη 1,5 ώρα.

Απολογούμαστε για την ταλαιπωρία και σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.