Ανακοίνωση

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά από την προγραμματισμένη αλλαγή σημαντικού εξοπλισμού που εκτελέστηκε από τις 1:00 π.μ. μέχρι τις 6:00 π.μ. παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα που προκάλεσε αστάθεια στις υπηρεσίες διαδικτύου και τηλεφωνίας.
Το πρόβλημα έχει εντοπιστεί και διορθωθεί και οι υπηρεσίες έχουν αποκατασταθεί πλήρως.
Απολογούμαστε για τυχόν ταλαιπωρία που προκλήθηκε και ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.
Η ομάδα Cablenet