Ανακοίνωση για υπηρεσίες Τηλεόρασης

Η Cablenet, βάσει των συμβάσεων με τους Συνδρομητές της, ενημερώνει ότι από 1η Ιουλίου 2022, οι τιμές των παρακάτω Υπηρεσιών Τηλεόρασης θα διαφοροποιηθούν ως ακολούθως:

Υπηρεσία   Υφιστάμενη Τιμή Νέα Τιμή
  Purple TV+ Star 2 €9/μήνα €10/μήνα
  Football CY+ €24,90/μήνα €25/μήνα
  Football EU+ €12,90/μήνα €14/μήνα

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Συνδρομητής επιθυμεί να αφαιρέσει την παραπάνω υπηρεσία λόγω της συγκεκριμένης αλλαγής, έχει το δικαίωμα να το πράξει χωρίς οποιοδήποτε κόστος, μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης στο 130.