Ανακοίνωση για κανάλι Outdoor HD

Η Cablenet, βάσει των συμβάσεων με τους Συνδρομητές της, ενημερώνει για την επικείμενη αφαίρεση τουκαναλιού Outdoor HD (θέση 506) από τις υπηρεσίες Τηλεόρασης Variety Xtra TV και Complete TV, λόγω παύσης της λειτουργίας του από  τον πάροχο περιεχομένου.

Η αφαίρεση του καναλιού Outdoor HD θα πραγματοποιηθεί στις 31 Ιουλίου 2021.

Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Συνδρομητής επιθυμεί να τερματίσει την υπηρεσία του, λόγω της συγκεκριμένης αλλαγής, έχει το δικαίωμα να το πράξει χωρίς οποιοδήποτε κόστος τερματισμού, μέχρι την 31η Ιουλίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης στο 130.